IP Telefon

Hlasové služby

VoIP – Voice over IP neboli přenos hlasu přes IP sítě je často také označován jako telefonování přes internet. Technologie VoIP získává na popularitě a představuje zajímavou alternativu ke klasickým hlasovým službám.

Naše společnost nabízí hlasové služby pomocí technlogie zvané Voice over IP (VoIP). Toto řešení v poslední době získává na popularitě a představuje zajímavou alternativu ke klasickým hlasovým službám poskytovaných přes veřejnou telefonní síť.

Výhody VoIP oproti klasické telefonní lince

  • Digitální technologie – Telefonování prostřednictvím VoIP tak umožňuje stejné pohodlí a vymoženosti, které známe například z mobilních GSM telefonů (informace o volajícím, telefonní seznam apod.).
  • Nezávislost na lokalitě – Klasická pobočková ústředna a její telefony musí být umístěny v téže budově nebo nejbližším okolí. V případě VoIP může být Call Manager (funkční obdoba telefonní ústředny) umístěn kdekoliv na internetu, stejně jako jeho IP telefony, což značně snižuje nároky na vybudování a údržbu virtuální telefonní sítě.
  • Cenová úspora – Oproti klasickému řešení telefonie jsou náklady na pořízení ústředny i provozní náklady výrazně nižší.

Popis služby VoIP

Telefonování prostřednictvím služby VoIP je založeno na možnosti vést telefonický hovor prostřednictvím internetu ve stejné kvalitě jako po pevných telefonních linkách. Často se v této souvislosti hovoří o VoIP neboli přenášení hlasu prostřednictvím IP protokolu. Podmínkou využití služby je připojení k internetu s minimální rychlostí 64 kbit/s.

Výhoda služby VoIP oproti jiným poskytovatelům (např. Skype,atd) je především v přidělení veřejného telefonního čísla. Toto číslo se přiděluje zákazníkovi v souladu s číslovacím plánem podle místa použití tj. např. v Ostravě dostane zákazník číslo z řady 539 520 xxx. Z tohoto čísla je možné volat do všech pevných a mobilních sítí po celém světě a zároveň je toto číslo dostupné i z těchto sítí. Mezi další výhody služby VoIP patří především volání zdarma mezi jednotlivými uživateli. Nezáleží na tom, jak dlouho telefonujete a ani, kde se druhá strana nachází – hovory mezi uživateli sítě nejsou zpoplatněny.