Hlášení technických poruch

MaxtroNet, s.r.o.

Nádražní 92, 667 01 Židlochovice
IČ: 09232877
není plátcem DPH
tel: +420 533439723

email: info@maxtronet.cz
web: http://www.maxtronet.cz
UniCredit Bank: 1387874339 / 2700

Společnost MaxtroNet, s.r.o. , zapsaná v OR C 117961 vedená u Krajského soudu v Brně

DOHLEDOVÉ CENTRUM

tel.: +420 533439724
(prosíme neposílat SMS zprávy – nebudou doručeny)
email: noc@maxtronet.cz  

Hlášení technických poruch:
(pro domácnosti pouze od 8 do 20 hod, pro firmy Non-Stop)

FAKTURAČNÍ ODDĚLENÍ

E-mail: fakturace@maxtronet.cz
Otevírací doba: 9 – 17 hod